Nhiều người đã không thể chơi game kể từ chiều nay và bắt đầu lo lắng có thể hãng đã chặn IP Việt Nam.