Stress là tình trạng khá phổ biến trong đời sống bận rộn hiện nay. Thậm chí có những người bị trầm cảm vì stress quá nặng.