Bạn sẽ không cần thêm card đồ họa để chơi game khủng, bởi nó nằm ngay trên mainboard rồi.