Phương pháp cực kì đơn giản nhưng đằng sau nó là hàng loạt kiến thức vật lý.