Thay đổi cách làm du lịch có thể đến ngay từ cách thiết kế, điều hành một trang web được coi là "cửa ngõ" về mặt thông tin, nội dung của du lịch quốc gia.