Đây là con dao có tên Angurello, được phát minh bởi công ty có trụ sở tại Ý là Genietti.