Ai đã từng tiếp xúc với internet đều hiểu cảm giác đau khổ khi mạng lag hoặc máy chạy chậm. Và trong thế kỷ 21 này, trẻ em làm quen với cảm giác này từ rất sớm.