Thống kê mới nhất cho thấy Samsung chẳng những đánh mất vị trí số 1 tại thị trường Trung Quốc mà doanh số của hãng tại đây cũng giảm năm thứ 3 liên tiếp.