Bằng cách âm thầm cài đặt ứng dụng, game chứa mã độc và hiển thị quảng cáo lên smartphone của bạn từ xa những hacker này có thể kiếm được bộn tiện.