Vị trí nơi lẽ ra sẽ trở thành tòa tháp Sky City cao nhất thế giới đầy tham vọng nay đang được sử dụng làm trại nuôi cá một cách đáng tiếc.