Ngôi trường độc đáo của Berlin này đã và đang làm gì để truyền lửa sáng tạo cho học sinh?