Lại thêm một sản phẩm khác trong hệ sinh thái đồ dùng gia đình thông minh của Xiaomi.