Các nhà khoa học tại NASA đang cần sự giúp đỡ của bạn để chế tạo những con robot thăm dò Sao Hỏa thế hệ tiếp theo.