Trước viễn cảnh robot đang dần xấm chiếm thị trường lao động và cướp hết việc làm của con người đang đến gần, liệu chúng ta có nên đánh thuế lên những con robot này?