Đáng kể nhất phải nhắc tới tiêu chuẩn quân đội Mỹ có trên Galaxy S7 Active.