Đã thực hiện Shutdown Windows nhưng đèn nguồn vẫn sáng, quạt main vẫn hoạt động,…