Một bằng sáng chế nữa của Apple được tiết lộ, cho thấy tính năng hoàn toàn mới của những chiếc iPhone giúp chúng ta sử dụng dễ dàng bằng một tay hơn.