Một số cho rằng những tảng đá to khoảng 3 feet này có thể là những vật thể nhân tạo từ một nền văn minh cổ đại hoặc ngoài hành tinh.