Nhưng cái giá của sự sống cũng không hề rẻ, mỗi quả cầu như vậy có giá lên tới 13.500 USD.