Trong ngắn hạn, các hãng sẽ trình diễn chế độ xe tự lái với tính năng thử nghiệm có tên "lái xe với tính tự động cao".