Dù đây mới chỉ là ý tưởng nhưng nó cũng đem lại kỳ vọng cho những người bị suy giảm về thị lực có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ thông minh của thế giới.