Một người phụ nữ Mỹ đã vứt bỏ chiếc máy tính Apple đời đầu mà mình được thừa kế. Chiếc máy tính này sau đó đã được một công ty xử lí chất thải bán đấu giá với số tiền lên đến 200.000 USD (4,4 tỷ đồng).