Đoạn video không cho thấy được đoạn kết xem giữa xế sang và ca-nô thì ai chiến thắng, nhưng chắc chắn kẻ thua thiệt lại là chiếc ô tô Smart đang đỗ bên đường.