BlackBerry được cho là đang phát triển ba mẫu smartphone mới, tên mã Neon, Argon và Mercury.