Xe tự hành nên hi sinh người ngồi trên xe để cứu 10 người đi bộ hay bảo vệ người ngồi bằng mọi cách?