Tổng giám đốc Huawei Việt Nam ông Shawn Shu, đã cho biết ông không ngờ khi chứng kiến được sự phát triển của thị trường smartphone tại Việt Nam với các hệ thống phân phối và những nhà bán lẻ chuyên nghiệp.