Lần gần đây nhất, chiếc máy bay này có thể di chuyển trong hơn một tiếng với quãng đường khoảng 50 Km.