Dù bị máy xúc chục tấn cán qua cán lại nhưng khung máy làm từ “kim loại lỏng” vẫn còn nguyên vẹn.