iPhone đã bước sang tuổi thứ 9, có nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng khoảnh khắc mà chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vẫn luôn được chúng ta nhớ đến.