Nhà nghiên cứu Chris Vickery vừa tuyên bố trên Reddit rằng ông vừa thu thập được một bản sao năm 2014 của cơ sở dữ liệu tối mật World-Check vốn được dùng bởi các ngân hàng, các chính phủ và các cơ quan tình báo toàn cầu để phát hiện ra các mối đe dọa bao gồm cả những kẻ tình nghi khủng bố.