Một phụ nữ ở Malaysia bị bỏng nặng khi vừa bơm xăng vừa nghe điện thoại.