Giải pháp mới cho việc nhập tiếng Việt trên ứng dụng Facebook và Messenger ở Windows 10.