Facebook đang ngày càng tỏ rõ sự bành chướng của mình khi không ngần ngại bổ sung rất nhiều tính năng cho các phần mềm của mình, khiến người dùng chỉ cần tập trung vào phần mềm của hãng này mà thôi.