Nếu vô tình bắt gặp một chú robot đang xem TV thì đừng nghĩ rằng điều này là phí phạm thời gian, thực ra, nó đang học hành rất chăm chỉ đấy.