Nữ giám đốc của Misfit, công ty khởi nghiệp trị giá hàng trăm triệu USD, từng bỏ học tiến sĩ năm 25 tuổi để về nước kiếm chồng vì sợ ế.