Vậy cái lỗ bé xíu như thế này có tác dụng gì? Thông gió? Loa? Để cho vui?