Có vẻ “gã khổng lồ” Windows đã thay đổi chiến thuật không ép người dùng nâng cấp lên Windows 10 nữa.