Các biến động lớn trên thế giới đang ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường VGA cũ tại Việt Nam.