Đây có thể là một giải pháp tuyệt vời để các startup công nghệ thu thập phản hồi người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.