Liệu chúng ta có sử dụng được máy trong vòng 1 tuần hay 1 tháng mà không cần phải sạc không?