Không phải bao giờ Musk cũng suy đoán tốt về thị trường ô tô hay các đối thủ tiềm tàng hoặc có thể, ông cố tình nhận định như thế.