Sự kết hợp hoàn hảo giữa thủ công truyền thống của Việt Nam cùng công nghệ âm thanh đến từ Pháp!