Một chiếc có thiết kế như xe đạp 3 bánh dành cho người lớn, chiếc còn lại thì như "hành lang di động".