Dù chỉ là một yếu tố nhỏ nhoi ít người chú ý đến, nhưng các thumbnail hay hình đại diện cho video, là một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt cho website lừng danh này.