“Hà Nội cần gỡ bỏ được các rào cản làm trì trệ hay thậm chí chệch hướng phát triển của Thủ đô. Nhất là môi trường đầu tư kém thông thoáng, bộ máy hành chính nặng nề, kém năng động, kém hiệu quả".