Trong tuần qua, Mobiistar đã hé lộ gần như toàn bộ thông tin về 2 sản phẩm sắp lên kệ với cùng tên gọi Lai Zumbo.