Dan có sở thích là dạy bắn súng cho các người đẹp ăn mặc mát mẻ và sẵn sàng mua hàng chục chiếc drone về để làm mục tiêu bắn giải trí