Tại sao có những người viết rất đẹp, có người lại viết xấu? Tại sao những cầu thủ bóng rổ xuất sắc có thể ném bóng vào rổ từ xa một cách rất chính xác, nhưng chúng ta lại không thể làm được như vậy?