Hãy thử tưởng tượng tới một ngày đại dương không còn cá để đánh bắt, trống trơn không còn một chú cá nào...