Trước kia nếu máy tính sở hữu hơn 128MB RAM, chúng ta đã có thể tự hào khoe với chúng bạn rằng PC nhà mình "khủng" như thế nào.